Poate fi suspendata executarea silita.Suspendarea executarii silite reprezinta acel incident procedural care consta in oprirea temporara a executarii silite. Suspendarea devine incidenta si are drept scop protejarea intereselor debitorului fata de eventualele neregularitati privind desfasurarea executarii silite, prin sistarea temporara a efectuarii oricaror acte de executare

Unul dintre cele mai frecvente cazuri de suspendare a executarii silite intalnite in practica este suspendarea executarii silite, formulata in cadrul contestatiei la executare, intemeiata pe dispozitiile art. 719 Cod de procedura civila, dar in aceleasi conditii o cerere de suspendare a executarii poate fi formulata si pe cale separata

Dispozitiile art. 719 Cod de procedura civila prevad un caz de suspendare judecatoreasca a executarii silite, ce dainuie pana la solutionarea contestatiei la executare, instanta urmand sa pronunte o astfel de solutie in cazul in care va constata existenta unor motive temeinice si numai dupa ce, in prealabil, partea interesata face dovada achitarii cautiunii in cuantumul stabilit expres de dispozitiile legale.

Potrivit art. 719 alin. (4) sunt reglementate si cazuri de suspendare a executarii obligatorii, cazuri in care plata cautiunii nu este necesara, respectiv daca:

  1. a) hotararea sau inscrisul care se executa nu este, potrivit legii, executoriu;
  2. b) inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare judecatoreasca data in prima instanta;
  3. c) debitorul face dovada cu inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amanare ori, dupa caz, beneficiaza de un termen de plata.

Suplimentar cererii de suspendare prevazute de art. 719 alin. (1) Cod de procedura civila, dispozitiile alin. (7) dau posibilitatea formularii unei cereri de suspendare provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii de suspendare.

Asupra cererii de suspendare instanta, in toate cazurile, se pronunta prin incheiere, chiar si inaintea termenului fixat pentru judecarea contestatiei. Partile vor fi intotdeauna citate, iar incheierea poate fi atacata, in mod separat, numai cu apel sau, daca este pronuntata de curtea de apel, numai cu recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partea prezenta, respectiv de la comunicare pentru cea lipsa