perimarea executarii silite.Potrivit art. 697 Cod de procedura civila, in cazul in care creditorul, din culpa sa, a lasat sa treaca 6 luni fara sa indeplineasca un act sau demers necesar executarii silite, ce i-a fost solicitat, in scris, de catre executorul judecatoresc, executarea se perima de drept.

Perimarea se constata de catre instanta de executare, la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, prin incheiere data cu citarea in termen scurt a partilor, cu consecinta desfiintarii tuturor actelor de executare, cu exceptia celor care au dus la realizarea, in parte, a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor.

De retinut este faptul ca in caz de perimare a executarii, se va putea face, inauntrul termenului de prescriptie, o noua cerere de executare silita.