intelegere in cadrul executarii silite.In tot cursul executarii silite, sub supravegherea executorului judecatoresc, creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze, in tot sau in parte, numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in orice alt mod admis de lege

Intelegerile dintre creditor si debitor trebuie sa imbrace forma scrisa sau cel putin sa fie consemnate in actele intocmite de executorul judecatoresc. Creditorul are latitudinea de a-si alege bunurile asupra carora face executare, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, printre care: intre parti a intervenit o conventie de executare; veniturile debitorului sunt suficiente pentru plata integrala a datoriei in maxim 6 luni; urmarirea bunurilor mobile cu prioritate fata de bunurile imobile in cazul debitorului minor sau pus sub interdictie.