costurile pentru introducerea unei contestatii la executare.Costurile pentru introducerea unor contestatii la executare sunt urmatoarele

 • Onorariu avocat;
 • Taxa judiciara de timbru;
 • Cautiune pentru cererea de suspendare, daca este cazul.

Taxa judiciara de timbru pentru contestatia la executare este reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013.

Potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, in cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.

In cazul in care prin contestatia la executare silita se invoca, in conditiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileste potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, respectiv:

 1. a) pana la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai putin de 20 lei;
 2. b) intre 501 lei si 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
 3. c) intre 5.001 lei si 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
 4. d) intre 25.001 lei si 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
 5. e) intre 50.001 lei si 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
 6. f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

Suplimentar, cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei

In cazul cererii de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii, potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013, taxa de timbru este de 50 lei.

De asemenea, potrivit art. 719 alin. (2) Cod de procedura civila, pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicita trebuie sa achite in prealabil o cautiune, calculata la valoarea obiectului contestatiei, dupa cum urmeaza:

 1. a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei;
 2. b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei;
 3. c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000 lei;
 4. d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei.

Daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani, cautiunea va fi de 1.000 lei, in afara de cazul in care legea dispune altfel.