Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că o instanță de judecată poate constata existenţa unei succesiuni vacante.instanța poate constata existenţa unei succesiuni vacante

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că o instanță de judecată poate constata existenţa unei succesiuni vacante şi a componenţei masei succesorale în lipsa certificatului de vacanţă succesorală eliberat ca urmare a parcurgerii procedurii notariale, nefiind instituită o competenţă absolută şi exclusivă în favoarea notarilor publici, cu privire la constatarea vacanţei succesorale (art. 193 alin. 3 C. proc, civ.), ”întrucât dacă s-ar aprecia în acest sens şi în lipsa interesului reprezentantului statului de a solicita constatarea vacanţei succesorale, pot fi vătămate drepturile sau interesele legitime ale unor persoane cu privire la anumite bunuri pentru simplul motiv că statul, prin reprezentanţii săi, nu depune diligenţele necesare pentru constatarea vacanţei succesorale”. (Decizia nr. 3 din 18 ianuarie 2022pronunțată de Secţia I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)