Cum pot fi recuperati banii executati silit.In toate cazurile in care contestatia la executare este admisa si executarea silita sau tilul executoriu este desfiintat, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii silite, prin restabilirea situatiei anterioare

In cazul in care executarea silita s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobile, intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare, actualizata in functie de rata inflatiei.

In cazul in care bunul supus executarii silite este un bun imobil, instanta va dispune asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare, fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de buna-credinta, potrivit regulilor de carte funciara.

In vederea recuperarii sumelor de bani sau a bunurilor executate, creditorul trebuie sa se conformeze hotararii de admitere a contestatiei la executare si sa restituie debitorului bunurile retinute, in mod nelegal, in contul debitului executat.