Opinie avocat Zamfirescu Cristian un avocat care anuleaza amenzile rutiere si cele pentru nepurtarea mastii

Care este sancțiunea pentru nepurtarea măștii de protecție, cine o aplică în starea de alertă și cum se poate contesta

Prin art.1 alin.(1) din Hotărârea nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M.Of.nr. 410 din 18 mai 2020), începând cu data de 18 mai 2020 s-a instituit starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată de 30 de zile.

Legea  nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M.Of.nr. 396 din 15 mai 2020) prevede la Cap.III (art.64-69) ce fel de răspundere atrage nerespectarea dispozițiilor legale, care sunt faptele sancționabile din punct de vedere contravențional, care sunt amenzile care se vor aplica, precum și cine sunt persoanele/instituțiile abilitate pentru a aplica amenzile.

Conform art. 69 alin.(1) din Legea nr, 55/2020, persoana amendată poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator prin actul de constatare

Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere contravențională la judecătoria din raza teritorială a locului unde a fost constatată contravenția, deoarece conform art. 69 din Legea nr. 55/2020, contravenţiilor prevăzute de această lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.