Avocat Specializat Dr. Penal | Fiecare Moment Contează‎ CONTACTEAZA-NE Avocat Specializat Dr. Penal

Fiecare moment contează în eficiența ajutorului unui avocat pentru cauzele de drept penal. Ai toate motivele să nu amâni și să ceri ajutorul

unui avocat experimentat în drept penal. Specializat Drept Penal. Experiență + Realizări. Onorarii Negociabile.

SPECIALIZATI IN DREPT PENAL SI CIVIL, INFRACTIUNI PREVAZUTE DE CODUL PENAL SI LEGI SPECIALE

Sentimentul de siguranță conferit de ajutorul unor avocati cu experiență în fața provocărilor cu implicații juridice, sociale și personale, împreună cu

implicarea și energia de care dăm dovadă în fiecare cauză în parte, ne întărește credința că suntem partenerul potrivit.

Câteva dintre atuurile concrete, pe scurt, menționăm experiența de peste 14 ani în domeniu, neîntrerupta pregătire academică, rezultatele obținute în

domeniile de expertiză, echipa menționată anterior și, poate cel mai important, energia și implicarea investită în fiecare situație.

Avocat Specializat Dr. Penal – Fiecare moment conteaza!

Scopul Dreptului Penal

Scopul dreptului penal este determinat de necesitatea apărării valorilor sociale și a ordinii de drept împotriva criminalității și de combaterea acesteia.

Art.1 din Codul penal prevede că scopul legii penale este de a apăra România, suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea statului,

persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea precum și întreaga ordine de drept. Această enumerare limitativă urmărește să menționeze

cele mai importante valori ce pot fi periclitate prin săvârșirea unor infracțiuni.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drept_penal

Alături de celelate ramuri de drept, dreptul penal prin mijloacele sale specifice asigură protecția ordinii de drept prin complexul său de măsuri și

reglementări juridice. În același timp problema infracționalității apare nu doar pe plan intern ci și pe plan internațional ce justifică măsurile de

reacție socială, politica penală pe care fiecare stat trebuie să o stabilească pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional

Avocat Specializat Dr. Penal

După structura și diviziunea codului Penal, dreptul penal se împarte în două părți:

  • 1. Partea Generală a dreptului penal (corespunzătoare normelor din Partea generală a Codului penal) – cuprinde regulile cu caracter

  • general ce sunt aplicabile părții speciale: dispoziții cu privire la aplicarea legii penale, reglementări referitoare la infracțiune și infractor, la sistemul sancțiunilor de drept penal și criteriile de

  • aplicare a acestora, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei etc.
  • 2. Partea Specială a dreptului penal (corespunzătoare normelor din

  • Partea specială a Codului Penal și a legilor speciale) cuprinde norme de incriminare care stabilesc conținutul concret al fiecărei infracțiuni și sancțiunile corespunzătoare pentru acestea.

Avocat Specializat Dr. Penal | Fiecare Moment Contează‎