Raspunderea materiala este acea forrma a raspunderii juridice patrimoniale care cosnta in obligatia oricarui salariat de a repara prejudiciul cauzat, din vina si in legatura cu munca sa, patronului sau celui care l-a angajat, prin incalcarea indatoririlor pe care le are in temeiul raportului juridic de munca. De fapt, raspunderea materiala in dreptul muncii este o forma a raspunderii contractuale, care prezinta anumite particularitati ce rezulta din legislatia muncii, contractul colectiv de munca si contractul individual de munca

Intre raspunderea civila si raspunderea materiala din dreptul muncii esxita numeroase asemanlari:

-cele doua raspunderi se angajeaza in prezenta acelorasi conditii generale fapta ilicita, vinovatie,prejudiciu, existenta unui raport de cauzalitate intre fapta si prejudiciu

-scopul este identic, respectiv repararea unui prejudiciu cauzat altuia

Intre cele doua raspunderi exista si urmatoarele deosebiri:

-raspunderea civila se poate angaja, fara deosebire, atat in sarcina persoanelor fizice, cat si in sarcina persoanelor juridice, nefiind necesar sa existe, anterior producerii pagubei, un raport juridic preexistent; raspunderea materiala are intotdeauna un subiect calificat, salariatul, care este intotdeauna o persoana fizica, aflata in raport juridic cu patronul care se naste pe baza incheierii contractului individual de munca;

-raspunderea civila este integrala, cel chemat de lege sa raspunda fiind obligat sa repare atat paguba efectiv suferita cat si beneficiul nerealizat, pe cand in cazul raspunderii materiale, salariatul este obligat sa repare, potrivit legii, numai paguba efectiv suferita de patron.

-in cazul raspunderii civile, repararea prejudiciului se face, in principiu, in natura si numai in cazul in care nu este posibil acest lucru, repararea se face prin echivalent banesc, iar in cazul raspunderii materiale, repararea prejudiciului se face prin plata de despagubiri banesti

-la raspunderea civila, mijlocul de obtinere a reparatiei este actiunea civila intentata la instanta de judecata, pe cand la raspunderea materiala, recuperarea pagubei se face prin actul unilateral al patronului, numit decizie de imputare. In cazul persoanelor juridice, decizia de imputare se emite de catre organul de conducere

-termenele de prescriptie in cazul raspunderii civile sunt diferite fata de termenele de prescriptie prevazute de legislatia muncii pentru angajarea raspunderii materiale