Avocat specializat in drepturile omului CEDO cu 12 ani de experienta practica ofera consultatii in vederea redactarii cererii si motivarea Plangerii. AVETI 4 LUNI SA DEPUNETI CEREREA-MODELUL LA CEDO

Ce trebuie sa stiti despre inaintarea unei plangeri la CEDO

Puteti introduce o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului – CEDO – daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventia Europeana a Drepturilor Omului sau in protocoalele acesteia. Incalcarea drepturilor trebuie sa fi fost comisa de unul din statele care au ratificat Conventia.

In mod obligatoriu plangerea dumneavoastra trebuie sa se refere la drepturile enuntate in Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Acestea se refera la o gamă larga de pretinse incalcari, cum ar fi: tortura si relele tratamente asupra detinutilor, actul de detentie, disfunctiile in desfasurarea necorespunzatoare a proceselor civile sau penale, discriminarea in exercitarea unui drept garantat de Conventie, drepturile parintilor, respectarea vietii private, a vietii de familie, respectarea domiciliului si a corespondentei, restrangerea drepturilor de exprimare a opiniei, de comunicare sau primire a unei informatii, libertatea de a se reuni si de a demonstra, expulzarile si extradarile, confiscarea bunurilor si exproprierile. Nu va puteti plange decat de incalcarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului si nu de „Declaratia universala a drepturilor omului” sau de „Carta drepturilor fundamentale”.

Trebuie sa fi epuizat in statul in cauza toate caile de recurs la care puteti face apel pentru a remedia situatia de care va plangeti. Cel mai des este vorba de un proces la tribunalul competent, urmat, daca este cazul, de un apel si chiar de un recurs in fata unei instante superioare. CEDO arata ca simpla exercitare a cailor de atac prevazute la nivel national nu este suficienta: trebuie, de asemenea, ca pe parcursul exercitarii acestora sa fi prezentat in fapt, in fata instantelor nationale, incalcarile drepturilor din Conventie pe care considerati ca le-ati suferit.

De la data deciziei definitive in statul in cauza nu dispuneti decat de 4 luni pentru ca plangerea dumneavoastra sa poata fi introdusa la Curte. Dupa expirarea acestui termen, Curtea nu va mai poate accepta plangerea.

Pasii de urmat

Plangerea dumneavoastra si motivarea ei trebuie redactata folosind formularul oficial de cerere pus la dispozitie pe website-ul Curtii. Formularul completat si semnat de dumneavoastra in calitate de solicitant sau de avocatul dumneavoastra, insotit de documentele pertinente, trebuie trimis prin posta la urmatoarea adresa:

The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex

Cererea trebuie sa contina: o prezentare pe scurt a faptelor si a plangerilor dumneavoastra; mentionarea dreptului sau a drepturilor prevazute de Conventie care estimati ca v-au fost astfel violate; recursurile pe care le-ati intreprins deja pentru remedierea situatiei; copii ale deciziilor emise in cazul dumneavoastra.

Curtea va analiza admisibilitatea in pricipiu a cererii dumneavoastra intr-un termen de aproximativ un an, ceea ce inseamna ca plangerea dumneavoastra trebuie sa satisfaca anumite conditii prevazute de Conventie. Este posibil ca cererea sa fie respinsa in aceasta etapa de verificare a conditiilor de admisibilitate pe considerentul ca motivele de care va plangeti nu pot reprezenta o incalcare a drepturilor reglementate in Conventie si in Protocoalele sale.

Daca cererea dumneavoastra, in totalitate sau în parte, este declarata inadmisibila in aceasta etapa, decizia este definitiva si nu mai poate fi atacata.

In masura in care plangerea este declarata admisibila, Curtea va incuraja partile (dumneavoastra si statul interesat) sa ajunga la o intelegere amiabila. Ambelor parti li se va recomanda sa convina asupra unei solutii. Daca o astfel de intelegere nu se poate încheia, Curtea va proceda la examinarea fondului cererii si va judeca daca a avut loc sau nu o incalcare a Conventiei. Aceasta etapa poate dura din pacate daca sunteti un om obisnuit, de altfel ca majoritatea oamenilor, in medie opt ani.

In situatia in care Curtea decide ca ati fost victima unei incalcari, va poate acorda “o satisfactie echitabila”, care consta intr-o suma de bani drept compensatie pentru anumite daune suferite. Curtea poate cere, de asemenea, ca statul in cauza sa va returneze cheltuielile de judecata avute pentru restabilirea drepturilor dumneavoastra. In cazul in care Curtea stabileste ca nu a avut loc nici o incalcare, nu veti avea de platit nici o cheltuiala suplimentara (cum ar fi cheltuielile statului parat). De avut in vedere faptul ca nu intra in competenta Curtii anularea deciziilor instantelor nationale sau anularea legilor nationale. De asemenea, Curtea nu este responsabila de punerea in executare a hotararilor sale. Atunci cand a pronuntat o hotarare, responsabilitatea in ce priveste executarea acesteia revine Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, a carui sarcina este aceea de a controla aplicarea hotararii, precum si de a veghea asupra platii eventualelor reparatii financiare.

Căutări similare

Onorariu avocat cedo

Cat dureaza un proces la cedo

Avocat cedo cluj

Plangere la cedo

Cel mai bun avocat cedo

Avocat cedo timisoara

Avocat cedo bucuresti

Avocat cedo constanta

@tatalro

Vreți să apelați la Cedo? Va ajutam Avocat Zamfirescu este specializat in dosare Cedo Numărul de WhatsApp este 004/0749115337 #cedo #avocat

♬ original sound – tatal.ro –